Guide for Authors

نویسندگان محترم برای  ارسال مقاله به نشریه جبر محاسباتی، ابتدا بایستی در سامانه مجله ثبت نام کنند. سپس نویسنده مسئول مقاله باید فایل پی دی اف مقاله خود را که با نرم افزار زی پرشین تهیه  کرده است، در سامانه بارگذاری کند. معرفی داورانی که بتوانند در باره ی مقاله شما اظهارنظر کنند و با شما مقاله ی مشترک نداشته و همکار دانشگاهی شما نیز نباشند به ما کمک می کند تا فرایند داوری مقاله تان را سریعنر انجام دهیم. البته ما لزوما از آنها استفاده نخواهیم کرد.